Декларация за поверителностНастоящата декларация за поверителност на личните данни на фирмата „Стартер БГ” ЕООД, има за цел да разясни нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез електронна поща, писмена или устна комуникация с нас или от други източници.
С използването, на който и да е от нашите продукти или с приемането на настоящата Декларация, по време на комуникацията ни, за който и да е от нашите продукти, Вие се съгласявате със събирането и използването на Лични данни, както е описано в настоящата Декларация.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?
Във всяка точка на контакт или взаимодействие с Вас нашите клиенти и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни и информация може да включват:
 
Име, презиме и фамилия; Електронна поща; имейл адрес, телефонен номер за връзка с Вас, постоянен е настоящ адрес; Потребителско име и парола; Бъдещи предпочитания за комуникация. Телефонен номер и записи, когато се обаждате на нашата потребителска линия. Информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; номер на паспорт и дата и място на издаването му; платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания; предпочитания за комуникация и маркетинг; информация за превозни средства, за които търсите и желаете да закупите резервирани части. Информация, предоставена за клиентски програми и при създаване на акаунти; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ?
Обработването и използването на Вашите лични данни е необходимо за сключването и изпълнението на договора за поръчка и доставка на нашите продукти и услуги, по който Вие сте страна.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ?
Използваме информацията, която събираме, за да отговаряме на вашите въпроси или на вашите заявки, да изпращаме продукти и информация, програми или промоционални оферти и актуални специални предложения, в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения, да ви изпращаме имейл и/или пощенски съобщения с информация за нашите артикули и друго съдържание, което мислим, че може да бъде от интерес за вас. Обработваме плащане за покупки или други услуги. Използваме информацията, за да изпратим фактурите за заплащане като използваме Вашия имейл адрес или чрез доставчици на куриерски услуги на постоянен адрес. Ваша отговорност е да гарантирате, че сте ни предоставили точния (и предпочитан) имейл адрес или постоянен адрес за връзка с Вас.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СПОДЕЛЯМЕ
За да Ви предложим очакваното ниво на качество и най-доброто обслужване, може да споделяме Вашите лични данни с нашите контрагенти-доставчици на предлаганите от нас артикули.

ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЕЦА
Не събираме съзнателно лични данни от лица под 18-годишна възраст. Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Нашите сайтове и социални страници може да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица. Вземете под внимание, че ние не носим отговорност за събирането, използването, поддръжката, споделянето или разкриването на данни и информация от такива трети лица. Ако предоставите информация на и използвате сайтове на трети лица, се прилагат правилата за поверителност и условията на услугата на тези сайтове. Препоръчваме Ви да прочетете правилата за поверителност на уебсайтовете, които посещавате, преди да изпращате лични данни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Фирма Стартер БГ - ЕООД ще предприеме мерки в рамките на разумното, за да:
- защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване и
- поддържа личната информация точна и актуална, както е подходящо. Ние също изискваме от нашите доставчици на услуги, с които споделяме лични данни, да положат разумни усилия за осигуряване на поверителността на Вашите лични данни. За онлайн транзакции използваме технологични средства в рамките на разумното за защита на личните данни, които ни изпращате чрез нашия сайт. С цел защита на Вашите лични данни, моля, да имате предвид, че когато ни изпращате информация с номера на платежни карти или други поверителни лични данни по имейл, те ще бъдат използвани само и единствено за всеки конкретен случай.

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ако сте клиент на Фирма Стартер БГ - ЕООД, информацията, която сте ни предоставили по време на регистрацията, може да бъде достъпна, прегледана и актуализирана по всяко време, когато влезете в сайта www.starter.bg.
В рамките на приложимите закони Вие можете да бъдете информирани за съхраняваните от нас Ваши лични данни , да поискате актуализация, коригиране и/или изтриване на Ваши лични данни. Имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработка на личните ви данни.Ние ще направим всички необходими актуализации и промени в рамките на времето, определено в приложимите закони. За да предпазим поверителността на личните Ви данни, можем да отговаряме на тези заявки само на имейл адреса, който сте регистрирали или сте ни предоставили по друг начин. Моля, зaпомнете, че ако желаете това, трябва да направите заявка на имейл sales@starter.bg

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в тази Декларация, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони.
Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.
Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА
Можем да променяме периодично тази Декларация. Когато извършваме съществени промени в настоящата Декларация, ще публикуваме връзка към актуализираната Декларация на началната страница на нашия сайт и ако сте се регистрирали, за който и да е от Вашите продукти или услуги, може също така да Ви уведомим чрез комуникационния канал, предоставен от Вас. Ще разберете, кога тази Декларация е била актуализирана, като проверите връзката и датата в края на Декларацията. Всички промени в нашата Декларация ще влязат в сила при публикуването на променената Декларация на сайта ни. С използването на сайта и/или който и да е от нашите продукти и услуги и/или приемането на актуализираната Декларация след такива промени Вие приемате действащата към момента променена Декларация.

ВРЪЗКА С НАС
България Стара Загора 6006 кв. Кольо Ганчев, Околовръстен път
Мобилен: 0887 827 837; e-mail:  sales@starter.bg